ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN PHÚC
WEBSITE CHÍNH THỨC SHOWROOM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO THIÊN PHÚC

CÁC CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Bản công bố sản phẩm cục an toàn thực phẩm

Sản phẩm trà banikha

Sản phẩm viên nang Banikha

Sản phẩm viên nén bổ thận Banikha

Sản phẩm sấy lạnh

Sản phẩm sấy đối lưu

Sản phẩm nguyên con tươi

Sản phẩm nguyên con khô

Sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi

Sản phẩm đế thái lát

Sản phẩm bột đông trùng hạ thảo

Một số chứng nhận tiêu biểu đã đạt được

Chứng nhận top 10 giải thưởng Thăng Long 2018

Chứng nhận sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam

Chứng nhận của Bộ y tế

Chứng nhận sản phẩm tiêu biểu 2015

Chứng nhận sản phẩm tiêu biểu 2017

Bằng khen hội liên hiệp khoa học kỹ thuật

Bằng khen của chủ tịch TP Hà Nội

Thương hiệu uy tín vì sức khỏe

Vinh danh hàng Việt Nam chất lượng vàng

088 620 1080